top of page
170181020.jpg
Kosten en Vergoeding

  1. Kosten voor een consult 70 euro.

  2. Afhankelijk van uw polis worden de kosten gedeeltelijk of in zijn geheel vergoed.

  3. Verzekeringen die aangesloten zijn bij de beroepsvereniging Zhong en TCM-Nederland, vergoeden een aantal behandelingen.

  4.  In dien u een gemaakte afspraak niet binnen 24 uur afzegt, kan de door u gereserveerde tijd doorberekend worden.

Vergoeding door bij ZHONG aangesloten zorgverzekeraars

Voor meer informatie:  www.zhong.nl

Vergoeding door bij De Stichting RBCZ aangesloten zorgverzekeraars

Voor meer informatie:  www.rbcz.nu

de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging: 

www.kab-koepel.nl


Een groeiend aantal zorgverzekeraars vergoedt de natuurlijke gezondheidszorg. De polisvoorwaarden zijn bepalend of de declaraties geheel of gedeeltelijk worden vergoed.

Logo Zhong.jpg
Logo KAB 2018.jpg
bottom of page